ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
95,800ریال
1 سال
95,800ریال
1 سال
95,800ریال
1 سال
.net hot!
127,800ریال
1 سال
127,800ریال
1 سال
127,800ریال
1 سال
.org
124,800ریال
1 سال
124,800ریال
1 سال
124,800ریال
1 سال
.biz
153,000ریال
1 سال
153,000ریال
1 سال
153,000ریال
1 سال
.info
56,000ریال
1 سال
138,000ریال
1 سال
138,000ریال
1 سال
.ir hot!
5,000ریال
1 سال
5,000ریال
1 سال
5,000ریال
1 سال
.net.ir
10,000ریال
1 سال
N/A
10,000ریال
1 سال
.co.ir
7,000ریال
1 سال
7,000ریال
1 سال
7,000ریال
1 سال
.in
115,000ریال
1 سال
115,000ریال
1 سال
115,000ریال
1 سال
.tv
380,200ریال
1 سال
380,200ریال
1 سال
380,200ریال
1 سال
.ws
137,000ریال
1 سال
137,000ریال
1 سال
137,000ریال
1 سال
.me
166,000ریال
1 سال
166,000ریال
1 سال
166,000ریال
1 سال
.us
82,000ریال
1 سال
82,000ریال
1 سال
82,000ریال
1 سال
.pw new!
13,500ریال
1 سال
N/A
6,500ریال
1 سال
.xyz
64,000ریال
1 سال
N/A
64,000ریال
1 سال
.asia
118,000ریال
1 سال
118,000ریال
1 سال
118,000ریال
1 سال
.live
30,024ریال
1 سال
N/A
155,300ریال
1 سال
.mobi
195,000ریال
1 سال
N/A
195,000ریال
1 سال
.company new!
142,000ریال
1 سال
N/A
142,000ریال
1 سال
.download new!
118,000ریال
1 سال
N/A
118,000ریال
1 سال
.name new!
54,000ریال
1 سال
N/A
54,000ریال
1 سال
.gallery new!
105,000ریال
1 سال
N/A
105,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .