سرور مجازی حرفه ای آسیاتک - برج میلاد تهران

دارای پنل مدیریت - مجهز به رم های DDR4 - مناسب گیم سرور - دارای فایروال اختصاصی

IR-1

دارای فایروال سخت افزاری
1Core Dedicated CPU
1GB Dedicated Memory
30GB SAS or 20 GB SSD Space
Unlimited Traffic
Asiatech - Milad Tower DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
30,900 تومان ماهانه

IR-2

دارای فایروال سخت افزاری
2Core Dedicated CPU
2GB Dedicated Memory
50 GB SAS or 25GB SSD Space
Unlimited - 1b1 Traffic
Asiatech - Milad Tower DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
42,900 تومان ماهانه

IR-3

دارای فایروال سخت افزاری
3Core Dedicated CPU
3GB Dedicated Memory
70GB SAS or 30 GB SSD Space
Unlimited Traffic
Asiatech - Milad Tower DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
55,000 تومان ماهانه

IR-4

دارای فایروال سخت افزاری
3Core Dedicated CPU
4GB Dedicated Memory
90 GB SAS or 40GB SSD Space
Unlimited - 1b1 Traffic
Asiatech - Milad Tower DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
70,000 تومان ماهانه

IR-5

دارای فایروال سخت افزاری
4Core Dedicated CPU
6GB Dedicated Memory
120 GB SAS or 60GB SSD Space
Unlimited Traffic
Asiatech - Milad Tower DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
90,000 تومان ماهانه

IR-6

دارای فایروال سخت افزاری
5Core Dedicated CPU
8GB Dedicated Memory
150 GB SAS or 80GB SSD Space
Unlimited Traffic
Asiatech - Milad Tower DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
120,000 تومان ماهانه