سرور مجازی ایران-آسیاتک

دارای پنل مدیریت - مجهز به رم های DDR4 و هارد های SSD

IR-2 DDR4 + SSD

1Core Dedicated CPU
1GB DDR4 Dedicated Memory
50GB SATA OR 25G SSD Space
Unlimited Traffic
Asiatech/TIC DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
Internet/Interanet IP
32,900 تومان ماهانه

IR-3 DDR4 + SSD

1Core Dedicated CPU
2GB DDR4 Dedicated Memory
300GB SATA OR 35GB SSD Space
Unlimited Traffic
Asiatech/TIC DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
Internet/Interanet IP
42,900 تومان ماهانه

IR-4 DDR4 + SSD

2Core ِDedicated CPU
4GB DDR4 Dedicated Memory
500GB SATA OR 55G SSD HDD Space
Unlimited Traffic
Asiatech/TIC DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
Internet/Interanet IP
62,900 تومان ماهانه

IR-5 DDR4 + SSD

3Core Dedicated CPU
6GB DDR4 Dedicated Memory
700GB SATA OR 80GB SSD Space
Unlimited Traffic
Asiatech/TIC DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
Internet/Interanet IP
90,900 تومان ماهانه

IR-6 DDR4 + SSD

4Core Dedicated CPU
8GB DDR4 Dedicated Memory
800 GB SATA OR 100GB SSD Space
Unlimited Traffic
Asiatech/TIC DataCenter
1Gbit Connection
99% Uptime
Internet/Interanet IP
120,900 تومان ماهانه